Klik hier: Gratis verzending bij eerste bestellingšŸ“¦.

Algemene voorwaarden

 1. Inleiding

Welkom bij Italianbase LTD ('Bedrijf', 'wij', 'onze', 'ons')!

Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van onze website op handso.it (samen of afzonderlijk "Service") geƫxploiteerd door Italianbase LTD.

Ons Privacybeleid is ook van toepassing op uw gebruik van onze service en legt uit hoe wij informatie verzamelen, beveiligen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina's.

Je overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid ("Overeenkomsten"). Je erkent dat je de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

Als u het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) Overeenkomsten, dan mag u de Service niet gebruiken, maar laat het ons weten door een e-mail te sturen naar hello@handso.it zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen verkrijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

 1. Communicatie

Door gebruik te maken van onze service gaat u ermee akkoord dat u zich abonneert op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die wij kunnen sturen. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar hello@handso.it.

 1. Aankopen

Indien u een product of dienst beschikbaar gesteld via de Service ("Aankoop") wenst te kopen, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw krediet- of debetkaartnummer, de vervaldatum van uw kaart, uw factuuradres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om enige kaart(en) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met enige Aankoop; en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

We kunnen gebruik maken van diensten van derden om de betaling en voltooiing van Aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie te verstrekken, verleent u ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken met inachtneming van ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk gewenst moment te weigeren of te annuleren om redenen zoals, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om je bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

 1. Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Op prijsvragen, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die losstaan van deze Servicevoorwaarden. Als u deelneemt aan een Promotie, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

 1. Terugbetalingen


Als je niet helemaal tevreden bent met je aankoop, kun je het product terugsturen en je geld terugvragen volgens deze instructies. Als een bestelling per ongeluk is gedaan, moet je ons dit binnen 2 uur na het plaatsen van de bestelling laten weten om in aanmerking te komen voor annulering en terugbetaling.
Stuur alle annulerings- of restitutieverzoeken per e-mail naar dit adres:h ello@handso.it. Houd er rekening mee dat als de bestelling buiten de annuleringsperiode valt of al is verzonden, we deze niet kunnen annuleren. Als we je bestelling niet kunnen annuleren, kun je deze altijd retourneren voor een volledige terugbetaling. Houd er rekening mee dat hiervoor retourverzendkosten in rekening worden gebracht.

5a.
Uw product(en) retourneren U hebt 15 kalenderdagen de tijd om een artikel te retourneren vanaf de datum waarop u het hebt ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een retourzending moet het artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen. Het artikel moet in de originele verpakking zitten. Je moet een e-mail sturen naarhello@handso.it met het bestelnummer en het ontvangstbewijs dat je van onze website hebt ontvangen, samen met het trackingnummer van de zending.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten voor het retourneren van je artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.

5b.
Terugbetaling Zodra we je artikel hebben ontvangen, inspecteren we het en stellen we je op de hoogte dat we je geretourneerde artikel hebben ontvangen. Na inspectie van het artikel brengen we je onmiddellijk op de hoogte van de status van je restitutie. Als je retourzending is goedgekeurd, storten we het bedrag terug op je creditcard (of oorspronkelijke betaalwijze). Je ontvangt het tegoed binnen 10/15 dagen, afhankelijk van het beleid van je creditcardmaatschappij.

 1. Inhoud

Inhoud gevonden op of via deze Service zijn eigendom van Italianbase LTD of gebruikt met toestemming. U mag deze Content niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, reposten, kopiƫren of gebruiken, hetzij geheel of gedeeltelijk, voor commerciƫle doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

 1. Verboden gebruik

U mag de Service alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in de Service niet te gebruiken:

0.1. Op enigerlei wijze die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

0.2. Met het doel minderjarigen uit te buiten, te schaden of op enigerlei wijze te proberen uit te buiten of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0.3. Het verzenden of laten verzenden van reclame of promotiemateriaal, met inbegrip van "junkmail", "kettingbrieven", "spam" of andere soortgelijke verzoeken.

0.4. Zich uit te geven of proberen uit te geven als Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0.5. Op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of plezier van de Service beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien stemt u ermee in om niet:

0.1. De Dienst op enigerlei wijze te gebruiken waardoor de Dienst kan worden uitgeschakeld, overbelast, beschadigd of aangetast of waardoor het gebruik van de Dienst door een andere partij, met inbegrip van hun vermogen om deel te nemen aan real-time activiteiten via de Dienst, wordt belemmerd.

0.2. Gebruik maken van een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor enig doel, inclusief het controleren of kopiƫren van enig materiaal op de Service.

0.3. Geen handmatige processen gebruiken om het materiaal op de Service te controleren of te kopiƫren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0.4. Apparaten, software of routines gebruiken die de goede werking van de Service verstoren.

0.5. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal introduceren.

Pogingen om zonder toestemming toegang te krijgen tot onderdelen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen of een server, computer of database die met de Service is verbonden, te verstoren, te hinderen, te beschadigen of te verstoren.

0.7. Service aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

0.8. Acties ondernemen die de bedrijfsbeoordeling kunnen beschadigen of vervalsen.

0.9. Anderszins proberen de goede werking van de Service te verstoren.

 1. Analytics

We kunnen gebruik maken van externe serviceproviders om het gebruik van onze service te monitoren en te analyseren.

 1. Niet gebruiken door minderjarigen

De Service is uitsluitend bedoeld voor toegang en gebruik door personen van ten minste achttien (18) jaar oud. Door de Service te openen of te gebruiken, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en de volledige bevoegdheid, het volledige recht en de volledige capaciteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en u te houden aan alle voorwaarden en bepalingen van de Voorwaarden. Als u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service.

 1. Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beƫindiging van uw account op de Service.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van de toegang tot uw computer en/of account. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of handelingen die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord is ingesteld bij onze service of bij een service van een derde partij. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten rusten van een andere persoon of entiteit dan u, zonder de vereiste toestemming. U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen is.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beƫindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

 1. Intellectueel eigendom

Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Italianbase LTD en haar licentiegevers. Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van en buitenlandse landen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of service zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Italianbase LTD.

 1. Auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Service is geplaatst inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("Inbreuk") van een persoon of entiteit.

Als u eigenaar of gemachtigde bent van een auteursrecht en van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur dan uw claim per e-mail naar hello@handso.it, met als onderwerpregel: "Copyright Infringement" en voeg bij uw claim een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk zoals hieronder beschreven, onder "DMCA Notice and Procedure for Copyright Infringement Claims".

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor onjuiste voorstelling van zaken of te kwader trouw gemaakte claims over de inbreuk op uw auteursrecht van Inhoud die wordt gevonden op en/of via de Service.

 1. DMCA-kennisgeving en procedure voor claims wegens inbreuk op auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen krachtens de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer informatie):

0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, inclusief de URL (het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0.3. identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal zich bevindt waarvan u beweert dat het inbreukmakend is;

0.4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0.5. een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;

0.6. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze Copyright Agent via e-mail op hello@handso.it.

 1. Foutrapportage en feedback

U kunt ons rechtstreeks op hello@handso.it of via sites en tools van derden voorzien van informatie en feedback over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeƫn, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service ("Feedback"). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, aanspraken of belangen in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) het Bedrijf ontwikkelingsideeƫn kan hebben die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) de Feedback geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u of een derde bevat; en (iv) het Bedrijf niet verplicht is tot geheimhouding met betrekking tot de Feedback. In het geval dat de eigendomsoverdracht van de Feedback niet mogelijk is als gevolg van toepasselijke dwingende wetgeving, verleent u het Bedrijf en aan haar gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, kosteloos, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend recht om de Feedback te gebruiken (met inbegrip van kopiƫren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) op welke wijze en voor welk doel dan ook.

 1. Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Italianbase LTD.

Italianbase LTD heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites van derden of diensten. Wij staan niet garant voor het aanbod van een van deze entiteiten / personen of hun websites.

De geschetste Algemene Voorwaarden zijn bijvoorbeeld gemaakt met behulp van PolicyMaker.io, een gratis webapplicatie voor het genereren van juridische documenten van hoge kwaliteit. De gratis Terms and Conditions generator van PolicyMaker is een eenvoudig te gebruiken gratis tool voor het maken van een uitstekende standaard Terms of Service template voor een website, blog, e-commerce winkel of app.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS, DIRECT OF INDIRECT, VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF BEWEERDELIJK VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WE RADEN U TEN ZEERSTE AAN DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

 1. Afwijzing van garantie

DEZE SERVICES WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. COMPANY GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HAAR DIENSTEN OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE U VAN ONS HEBT VERKREGEN, OP UW EIGEN RISICO IS.

NOCH HET BEDRIJF, NOCH EEN AAN HET BEDRIJF VERBONDEN PERSOON GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF NOCH ENIGE AAN HET BEDRIJF VERBONDEN PERSOON DAT DE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN ZIJN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE DIENSTEN OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN ZIJN VERKREGEN, ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

TENZIJ DIT BIJ WET VERBODEN IS, VRIJWAART U ONS EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN TUSSENPERSONEN VOOR ALLE INDIRECTE, BESTRAFFENDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT HOE DEZE ONTSTAAT (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN EN ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN UITGAVEN VOOR RECHTSZAKEN EN ARBITRAGE, OF TIJDENS EEN RECHTSZAAK OF IN HOGER BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF EEN RECHTSZAAK OF ARBITRAGE WORDT AANGESPANNEN OF NIET), HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE PROCEDURE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE CLAIM VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIƋLE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ELKE SCHENDING DOOR U VAN FEDERALE, STAATS- OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF VAN TEVOREN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. TENZIJ DE WET DIT VERBIEDT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE PRODUCTEN EN/OF SERVICES, EN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL ER SPRAKE ZIJN VAN GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN PUNITIEVE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

 1. Beƫindiging

Wij kunnen uw account beƫindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beƫindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beƫindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven ook na beƫindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

 1. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, welk toepasselijk recht van toepassing is op de overeenkomst zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hadden met betrekking tot de Service.

 1. Veranderingen in de service

Wij behouden ons het recht voor om onze Service, en alle diensten of materialen die wij via de Service aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook de gehele of gedeeltelijke Service op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van de Service, of de gehele Service, beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

 1. Wijzigingen aan voorwaarden

We kunnen de Voorwaarden te allen tijde wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig door te nemen.

Als je het Platform blijft gebruiken na het plaatsen van herziene Voorwaarden, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Er wordt van je verwacht dat je deze pagina regelmatig controleert zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor je zijn.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd om de Service te gebruiken.

 1. Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van een voorwaarde of conditie uiteengezet in de Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van deze voorwaarde of conditie of een verklaring van afstand van een andere voorwaarde of conditie, en het niet uitoefenen door het Bedrijf van een recht of bepaling onder de Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Als een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook door een rechtbank of ander bevoegd gerechtshof ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geƫlimineerd of beperkt tot een minimum dat zodanig is dat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 1. Erkenning

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE OF ANDERE DIENSTEN DIE DOOR ONS WORDEN GELEVERD, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DAT U ERMEE INSTEMT DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

 1. Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning per e-mail naar: hello@handso.it.

Abonneer u op de nieuwsbrief en ontvang de

Gratis verzending bij je eerste bestelling!